Toezichthoudende autoriteit

Orde van Architecten – Vlaamse Raad
Tour & Taxis – Koninklijk Pakhuis Havenlaan 86c bus 101, 1000 Brussel – België
Tel 02 643 62 00 – Fax 02 643 62 19
vlaamse.raad@ordevanarchitecten.be – www.architect.be

Gedragscode:
Reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten door de Nationale Raad van de Orde der Architecten vastgesteld (B.S., 8 mei 1985).
Officiële Duitse vertaling: K.B. 28 februari 1999 (B.S., 27 oktober 1999 (eerste uitg.)).

Appartement - slaapkamer - Oostende | Florence Ghyselen Architecten